بعید می دانم اصلاح طلبان بتوانند در انتخابات لیستی ارائه کنند؛ بازی را از همین الان باخته اند … تووس مک

عباس عبدی گفت: اگر امروز قرار باشد با شرایط کنونی و سنت گذشته انتخابات باشد، معتقدم به معنای گذشته انتخابات شکل نمی‌گیرد و بعید می‌دانم…

نمایش بیشتر بعید می دانم اصلاح طلبان بتوانند در انتخابات لیستی ارائه کنند؛ بازی را از همین الان باخته اند … تووس مک

آرامشی که دیده‌ایم در بستر مقاومت است نه مذاکره یا چیز دیگر / آنجایی که از ظرفیت‌ها استفاده کردیم، آثارش را دیدیم؛ امروز شاهد طرفیت سپاه در منطقه هستیم … تووس مک

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: ما مسئولیت داریم و در مقابل ظرفیت بسیاری در کشور داریم آنجایی که از ظرفیت‌ها استفاده کردیم آثارش را دیدیمِ.…

نمایش بیشتر آرامشی که دیده‌ایم در بستر مقاومت است نه مذاکره یا چیز دیگر / آنجایی که از ظرفیت‌ها استفاده کردیم، آثارش را دیدیم؛ امروز شاهد طرفیت سپاه در منطقه هستیم … تووس مک